POLİTİKALARIMIZ

Değerlerimiz

 
 • Dürüst ve güvenilir hizmetler sunarak değer yaratmak.
 • Takım ruhu ile çalışarak, “birlikte başarmak”.
 • Değişen ihtiyaçları yakın takiple, “Yenilikçi” ve “geliştirici” olmak.
 • Doğaya ve çevreye duyarlılığımızı faaliyetlerimizde sürekli ön planda tutmak.

Vizyonumuz

Sektöründe ülkemizde ve bölgesel ölçekte etkin, tüketici beklentilerinin ötesinde ürün/hizmet üreten, çevreye duyarlı uluslararası bir marka olmak.

Misyonumuz

Modern dişli teknolojisi çözümleri ile ülkemizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını en güvenilir biçimde karşılayan yerli üretici olmak.

Stratejilerimiz

Misyonumuz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz planet redüktör sektöründe standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzere yapılandırır. Ana stratejimiz; Müşterilerimize güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede ürün hizmeti sunmaktır.

Kalite Politikası

Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli yüksek tutmak için; .
 • Tüm çalışanların aktif olarak katıldığı ve dengeli olarak paylaştığı bir sistem oluşturmayı,
 • Proseslerimizi yüksek teknolojik gelişimlerle bütünleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın başarıya ortak olmalarını, onların faaliyetlerinin sürekli gelişimi için eğitimi sürekli kılmayı ve sorumluluk almaya her an hazır, işini seven başarılı bireyler olmaya teşvik edilmelerini,
 • İmalatın tüm aşamalarında hatasız üretim, üstün kalite, uygun maliyet ve yüksek verimliliğe ulaşmayı,
 • Müşteri memnuniyeti prensibi ile sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen bir kuruluş olarak, planet redüktör sektöründe müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,
Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, tüm bu hedef ve politikalarla kalite yönetim sisteminin tüm şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileşmeyi ve kendi sektöründe kalite öncüsü olmayı, amaç olarak benimsemiştir.

Entegre Yönetim Politikası

PDS PLANET DİŞLİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda; .
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • İş ile ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için önlemler almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
Taahhüt eder.
Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024

Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024