ENERJİ

P.D.S Planet Redüktör Sistemleri yenilenebilir enerji alanında geniş çözümler sunar.

1
2
3
4
5
6
7
8
Küresel ısınma gezegenimizdeki gelecek nesillerimizin karşılaşabileceği problemler arasında yer almakla birlikte gün geçtikçe bu konudaki endişeler artmaktadır. Artan elektrik maliyetleri artık bizleri yüksek verimli ve düşük enerji tüketen ürünler kullanmaya yöneltmekte. Bu gelişmeler ışığında artık sektörde kullanılan dişli kutularının enerji verimliliği de ön plana çıkmaktadır. P.D.S Planet Redüktör konvansiyonel redüktörlere oranla daha düşük hacimlerde daha az enerji harcamaları, dayanıklılıkları ve güvenilirlikleri, onların rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, termik santral gibi elektrik üretiminde ve petrokimya endüstrisi tarafından tercih edilmesinin başlıca nedenleridir.
 
Güneş enerjisi ya da Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneş’in yaydığı ve Dünya’mıza da ulaşan enerji, Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya’ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.
 
Rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.
 
  • Güneş Paneli
  • Rüzgar Türbini
  • Atık Yönetimi
  • Gelgit Jeneratörleri
  • Biyogaz
  • Su Arıtma
  • Parçalayıcı (Shredder)
  • Geri Dönüşüm
  • Elektrik Enerjisi
  • Termik Santral
Planet redüktörün marine sektöründe kullanıldığı başlıca gemi tipleri; tanker, konteyner, cevher, LASH, kurtarma, buz kıran, yat, savaş gemileri ve teknelerdir.
Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024

Logo

Her Hakkı Saklıdır 2024